باشگاه مشتریان

باشگاه مشتریان که با نام های باشگاه هواداری، باشگاه وفاداری، باشگاه مشتریان وفادار نیز خوانده می شود در واقع یک نرم افزار مدیریت مشتری است. بر خلاف نرم افزار CRM، که بر روی مدیریت روال پیشرفت انجام کار مشتری در یک سازمان یا کسب و کار تمرکز دارد، نرم افزار باشگاه مشتریان باید بر روی رفتار مشتری تمرکز کند و تحلیل درستی از رفتار مشتریان مانند تعداد دفعات مراجعه مشتری، فاصله بین مراجعات، مقدار خرید، مدت زمان از آخرین خرید، علاقه مندی های مشتریان، عادت های مشتریان و امثال آن داشته باشد تا بتوان بر اساس این تحلیل ها، تصمیمات درست در جهت تشویق مشتری به خرید یا مراجعه بیشتر گرفت و مدل کسب و کار را بر اساس علایق مشتری، نیازها و عادات او اصلاح نمود.

امروزه به باشگاه مشتریان به عنوان یک زیربنای مناسب برای افزایش فراوانی تعاملات بین سازمان و مشتری از طریق ایجاد فرصت هایی برای ارتباط با مشتریان و دریافت بازخورد از این ارتباط نگریسته میشود.

قابلیت های اصلی این سامانه ها شامل موارد ذیل است :

  • مدیریت مشتریان
  • کاربری بسیار آسان و سریع
  • اتصال به تمامی سیستمها و زیر سیستم ها به هر دیتابیس
  • ثبت طرحهای امتیازی و کمپینها به صورت کاملا پارامتریک
  • عملکرد مستقل از سیستم ها بدون افزایش بار اضافی بر روی آنها
  • امکان اتصال و تخصیص امتیاز به مشتریان از طریق پروتکل های استاندارد
  • امکان مشاهده امتیازها و دریافت اطلاعات مشتریان از طریق سامانه های داخلی
  • امکان اضافه کردن شرکای تجاری مختلف مدیریت همزمان چند باشگاه در یک باشگاه قابل دسترسی از طریق نسخه های موبایل و وب

سرویسهای باشگاه مشتریان معمولاً شامل ماژول امتیاز، ماژول مشتریان تجاری، ماژول گزارشهای سامانه است که هر کدام از ماژول ها مجموعه ای از امکانات خاص را ارائه می دهند.

بالا