اجرای طرح آزمایشات ادواری برای پرسنل سپهرنت ایرانیان در سال 98

/ / اخبار سپهرنت ایرانیان
آزمایش خون

معاینات و آزمایشات کارکنان سپهرنت ایرانیان با همکاری مرکز جراحی محدود و کلینیک شبانه‌روزی سعاد­ت‌­آباد، در محل شرکت انجام شد.

با توجه به نیاز روزافزون به پیشگیری و ارجحیت آن به درمان، طرح چکاپ کارکنان سازمان، با هدف ارتقاء بهداشت و سلامت کارکنان سازمان،تشخیص زودرس بیماری‌های خاص، شناسایی منشاء مشکلات و معضلات آشکار و نهان، درمان بیماری‌های احتمالی فرد و جلوگیری از انتشار بیماری‌‌های مسری در سازمان، انجام شد.

کنترل سلامت پرسنل علاوه بر جلوگیری از بروز بیماری‌ها نقش مهمی در کارایی پرسنل سازمان دارد.