این روز ها بحث ادغام بانک ها به داغ‌ترین اخبار شبکه بانکی تبدیل شده است. اما سوالی که مطرح می‌شود این است که هزینه این ادغام بر عهده کیست؟ به گزارش روز چهارشنبه ایبِنا؛ بدون شک یکی از چالش‌های ساختاری و کلیدی اقتصاد ایران در طول چند دهه اخیر، موسسات پولی و اعتباری غیرمجاز بوده‌اند