با توجه به رشد مستمر کلاهبرداری از کارت بانکی در سراسر جهان، حل چالش‌های موجود برای جلوگیری از افشای داده‌ها و زیان حاصل از آن برای صنعت پرداخت‌ امری ضروری است. عصر بانک؛یکی از عناصر کلیدی حفظ امنیت داده‌ها انطباق با استاندارد امنیتی PCI DSS است که از اجرای آن مدت زیادی می‌گذرد. اما تعجب