بانک مرکزی هند از پلتفرم بانکداری باز خودش رونمایی کرد تا به این ترتیب برای شرکت‌های فین‌تک امکان دسترسی و استفاده از ای‌پی‌‌آی‌ها و ادغام با سرویس‌های بانکداری بانک برای تولید محصولات جدید فراهم می‌شود. با استفاده از این ای‌پی‌آی‌ها و در یک محیط شبیه‌سازی‌شده، این شرکت‌ها می‌توانند اپلیکیشن‌های خودشان را ایجاد و تست کنند