چک‌های الکترونیکی

يك چك الكترونيكي نسخه الكترونيكي و يا به عبارتي نسخه نمايشي چك كاغذي است. بانک مرکزی پیش نویس «الزامات، ضوابط و فرایندهای اجرایی چک الکترونیکی» را منتشر کرد. رویکرد اصلی سامانه چک الکترونیک، به حداقل رساندن مخاطرات و کاستی‌های موجود در فرایندهای چک کاغذی و ارائه روشی امن و ساده برای مشتریان و بانک‌ها بیان