Bombing email(ایمیل بمبینگ) چیست؟

اگر ناگهان تعداد بسیار زیادی ایمیل نامرتبط دریافت کردید، برای مثال ایمیل تائیدیه ثبت نام در خبرنامه‌ای و امثال این، شما قربانی Email Bombing شده‌اید. شخص یا گروهی که این ایمیل‌ها را ارسال کرده است احتمال دارد که بخواهد حمله سایبری‌ای را از دید شما مخفی نگاه دارد. Email Bombing چیست ؟ Email Bombing حمله‌ای

دکتر محمدمراد بیات، مدیرکل مرکز فرهنگسازی و آموزش بانکداری الکترونیک شبکه بانکی کشور (فابا) به ارائه آماری از افزایش ضریب نفوذ بانکداری الکترونیک در کشور پرداخت. وی با بیان این آمار که اکنون بیش از ۲۱ هزار شعبه بانکی در کشور فعال است گفت: تبادل اعتبار و تراکنش‌های مالی در یک محیط فناورانه یا فضای