شبکه جهانی نوآوری مالی (GFIN) در ژانویه امسال و توسط گروهی از رگولاتورهای مالی و سازمان‌های مربوطه ازجمله FCA، برای ایجاد سندباکس رگولاتوری جهانی، رسما راه‌اندازی شد. GFIN شبکه‌ای از ۲۹ سازمان متعهد به حمایت از نوآوری‌های مالی در جهت جلب رضایت مصرف‌کنندگان است. درواقع هدف از راه‌اندازی این شبکه ارائه شیوه‌های کارآمد و موثر