الگو چینی بانکداری نوین

چینی‌ها بعد از یک دوره خواب طولانی توانسته‌اند امروز در حوزه فین‌تک به الگوی پیشتاز جهان تبدیل شوند. چین به‌واسطه شباهت‌هایی که با کشورمان دارد، می‌تواند یک الگوی قابل اجرا و قابل پیشنهاد در این زمینه تلقی شود؛ به‌ویژه آنکه نظام بانکداری موجود در ایران هم نمی‌تواند نیازهای افراد را به‌خوبی پوشش دهد و وام‌دهی‌های