بر خلاف کارت‌های اعتباری که امروزه مورد استفاده قرار می‌گیرد، کارت پرداخت بیومتریک، از اثر انگشت دارنده آن برای تایید هویت در تراکنش‌های مالی بهره می‌گیرد.کارت‌های بیومتریک سطح بالاتری از امنیت را نسبت به کارت‌های بانکی متداول ارائه می‌دهد. کارت‌های شناسایی بیومتریک ویژگی‌های منحصر به فردی دارد. داده‌های مختلف روی کارت ذخیره می‌شوند مثل تصویر