هوش مصنوعی صنعت بانکداری را بیش از هر صنعت دیگری تحت تأثیر قرار داده است. سازمان‌هایی که در صنعت بانکداری فعال هستند، به طور فزاینده ای برای تثبیت جایگاه خود به عنوان یک شرکت نوآور، در حال رقابت اند. تصویر زیر نشان دهنده دلایل استفاده گسترده از هوش مصنوعی در خدمات بانکداری و مالی است.