تلگرام برای پلتفرم بلاک‌چین خود که بانام شبکه باز تلگرام (TON) شناخته می‌شود، می‌خواهد یک سرویس جدید به نام تلگرام پاسپورت (Telegram Passport) بسازد. به گزارش روزنامه ایران، تلگرام پاسپورت تا پایان همین ماه رونمایی خواهد شد و سرویسی برای تشخیص هویت پیام‌رسان تلگرام است و کاربر اطلاعات شناسایی خود را به آن می‌دهد. کاربر می‌تواند