فناوری جدیدی برای احراز هویت با اسکن حرکات لب، به منظور افزایش امنیت استفاده از تلفن همراه طراحی شده است. به گزارش بانکینا، همانطور که در فیلم‌های جاسوسی مشاهده کرده‌ایم، هکرها می‌توانند صدا یا اثر انگشت ما را به سرقت ببرند و از اطلاعات موجود در تلفن همراه سو استفاده کنند. با توجه به خطرات سیستم‌های تشخیص