به گزارش گروه تحقیق و ترجمه عصر بانک؛افزایش تقاضا برای پرداخت‌های آنی در سراسر جهان فرصت عظیمی برای کلاه‌برداران ایجاد و فشاری مضاعف بر بانک‌ها وارد می‌کند که حالا تنها چند ثانیه برای شناسایی تراکنش‌های فریبکارانه فرصت دارند و نه چند روز. بانک‌ها برای مبارزه با کلاه‌برداری رویکردهای امنیتی متنوعی دارند اما موفقیت توکنیزاسیون در محافظت