طی چهار سال گذشته، شاهد جهشی عظیم در افتتاح حساب‌های دیجیتال در سیستم‌های بانکداری سراسر جهان بوده‌ایم. زمانی که اولین گزارش فروش دیجیتال در بانکداری منتشر شد، تنها ۲۰ درصد از محصولات بانکی قابلیت فروش و عرضه به صورت آنلاین و دیجیتال را داشتند و بخش عمده‌ای از بانک‌ها، هنوز برای تغییر و تاثیرگذاری در