ازآنجایی‌که برنامه‌هایی مانند اوبر (Uber) و ونمو (Venmo) نیاز به حمل فیزیکی پول نقد یا کارت اعتباری را از بین برده‌اند، تلفن‌های هوشمند به‌سرعت جایگزین کیف پول می‌شوند. برخی نهادهای مالی مانند چیس (Chase) و ولز فارگو (Wells Fargo) برای رفع نیازهای مشتریان هنگام استفاده از تلفن همراه، در سال جاری به‌صورت گسترده خدمات خودپرداز