دیجیتال-G20

G-20 گروهی متشکل از وزرای اقتصاد (دارائی) و مسولان بانک‌های مرکزی بیست اقتصاد مطرح دنیا. تصمیم به قانون‌مند کردن ارزهای دیجیتال دارد. به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، وزرای اقتصاد گروه G20 و روسای بانک مرکزی از هیات ثبات مالی (FSB) و سازمان تنظیم استاندارد جهانی درخواست کردند که بر خطرات پیرامون دارایی‌های ارز دیجیتال