حمید آقازاده؛ کارشناس شرکت ایران ارقام / ماشین‌های پرداخت اتوماتیک خودپردازها در درجه اول کانال‌های جایگزین در دسترس برای دریافت وجه نقد برای مشتریان بانک‌ها هستند. پول در هرلحظه و زمان مناسب برای مشتریان بانک می‌تواند پرداخت گردد. دستگاه‌های پرداخت اتوماتیک عموماً با عناوین خودپردازهای برچسب سفید، برچسب قهوه‌ای، و On-site و Off-site شناخته می‌شوند. آن‌ها به

در سال ۲۰۱۷ و در پنجاه سالگی صنعت خودپرداز، تعداد دستگاه‌های نصب‌شده در سراسر دنیا به ۳/۲۸ میلیون رسید و پیش‌بینی می‌شود که تعداد نصب این دستگاه‌ها طی سال‌های آتی کاهش خواهد یافت. براساس آمار و ارقام منتشرشده از Global ATM Market، تا پایان سال ۲۰۲۳، تعداد دستگاه‌های خودپرداز نصب شده در دنیا با کاهش