رمز یک‌بار مصرف در اروپا که برای خرید اینترنتی استفاده می‌شود توسط پیامک برای شخص ارسال می‌شود. به گزارش بانکینا، شهروندان اروپا در حال تشویق شدن برای استفاده از شیوه‌های جدید پرداخت و خرید اینترنتی هستند. قوانین جدید پرداخت اینترنتی در تاریخ ۱۴ سپتامبر اجباری خواهد شد. این تدابیر جدید در اروپا شامل یک پله جدید برای بانکداری