رمزنگاری تراکنش

منظور از رمزنگاری استفاده از الگوریتم‌ها، نرم افزارها یا سخت‌افزارهایی است که حالت استاندارد به خود گرفته‌اند. انجام تراکنش‌های مالی، به جز پرداخت قبوض عمومی، در تمام مسیرهایی که به جای فیزیک کارت از اطلاعات آن استفاده می‌شود منوط به رمزنگاری تراکنش شد ،اما منظور از رمزنگاری چیست؟ حمیدرضا نورصالحی، مشاور و طراح سیستم‌های پیشرفته