به منظور حفظ امنیت و جلوگیری از سواستفاده سودجویان از کارت‌های بانکی مشتریان،امکان دریافت رمز دوم کارت به‌صورت رمز پویا و یک بار مصرف از طریق سامانه‌های بانکداری‌ الکترونیک فراهم می‌شود. بانک مرکزی دستورالعملی را درباره جایگزینی رمزهای دوم یکبار مصرف با رمزهای ایستا ابلاغ کرد. به گزارش خبرنگار ایبِنا، بانک مرکزی در خصوص جایگزینی رمز