آینده KYC و معرفی مورد جالب KY3P

یک گروه ۱۲ نفری از موسسات مالی دیجیتال و محلی به‌عنوان سرمایه‌گذاران و اعضای فرایند شناخت اشخاص واسط (KY3P) برای مدیریت ریسک‌های مربوط به اشخاص واسط و بهینه‌سازی فرایندهایی که موسسات مالی برای تعیین و نظارت ریسک‌های داخلی به یکدیگر ملحق شدند. KY3P اولین پلتفرم مرکزی و مبتنی بر کلود را برای فروشندگان ارائه می‌دهد