بلاک‌چین می تواند فناوری زیرساخت تسویه پرداخت و سیستم‌های اطلاعات اعتباری در بانک‌ها را ارتقا دهد. عصر بانک؛صنعت بانکی تحت تأثیر تحولات اقتصادی، توسعه اینترنت و نوآوری‌های مالی، نیازمند تغییر فوری و به دنبال راه‌های جدید پیشرفت است. در همین راستا بلاک‌چین می تواند فناوری زیرساخت تسویه پرداخت و سیستم‌های اطلاعات اعتباری در بانک‌ها را