نگاه به آینده و تلاش برای شناخت روندها و پیش‌بینی پیشرفت‌های بعدی، دیگر یک انتخاب دلخواه نیست. ضرورتی است که باقی ماندن در دنیای پرشتاب امروز بر بسیاری از کسب و کارها تحمیل می‌کند. صنعت بانکداری و پرداخت به عنوان یکی از قدیمی‌ترین حرفه‌های بشری هم از این مقوله برکنار نمانده است. بانک‌ها و شرکت‌های