مؤسسات و شرکت‌‎های ارائه‌دهنده خدمات مالی باید برای استفاده از حجم انبوه داده‌های نوینی که از طریق اینترنت اشیاء در اختیار می‌گیرند، برنامه‌ریزی کنند. اگر این فناوری مدرن به‌خوبی مورد استفاده قرار گیرد، می‌تواند برای مراکز مالی بسیار سودآور باشد. چندی پیش دلویت (Deloitte) با همکاری گروهی از دانشگاهیان، تحلیلگران و کارآفرینان، پتانسیل‌های استفاده از