وبلاگ راه پرداخت:نوآوری، واژه‌ای که هر روزه از گوشه‌کنار صحبت‌ها، جلسات و محتوای بعضی مقالات با آن مواجه می‌شویم. اهمیت این واژه هر روز بیش از روز قبل نمایان می‌شود. بدون نوآوری هر کسب‌وکاری در بلندمدت محکوم‌به شکست و خروج از صحنه رقابت است. این فرآیند با توجه به ناملموس بودن خدمات و محصولات در