فایروال‌ها یکی از مهمترین ابزارهای مورد استفاده در امنیت شبکه و کامپیوتر شخصی هستند.به نحوی که تامین امنیت و پایداری شبکه‌های بزرگ، بدون فایروال‌ها امکانپذیر نخواهد بود! فایروال ها در دو نوع سخت‌افزاری و نرم‌افزاری موجود هستند که هر کدام ویژگی مخصوص خود را دارند.  فایروال‌های نرم‌افزاری( software firewalls) فایروال‌های نرم‌افزاری در حقیقت نرم‌افزار‌هایی هستند که