عضو هیات مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی از ابلاغ آیین‌نامه فروش آنلاین طلا در آینده نزدیک خبر داد. به گزارش بانکینا، رضا الفت نسبت درباره اقدامات جدید انجام شده در خصوص سایت‌های فروش آنلاین طلا گفت: دادستانی کل کشور آیین نامه نحوه کارکرد سایت‌های فروش طلا به صورت آنلاین را تدوین کرده و نهادهایی از جمله اتاق