به گزارش گروه تحقیق و ترجمه عصر بانک؛در بازاریابی و فروش اهداف اصلی استراتژیک شامل جذب مشتریان جدید و حفظ و توسعه‌ی مشتریان قدیمی است. سازمانهای خدمات مالی حجم بالایی از داده را تولید می‌کنند؛ مواردی همچون سوابق خرید، داده‌های کاربری، سوابق جست و جو یا داده‌های ورودی روزانه در شبکه‌های اجتماعی. بازاریابان با بکارگیری درست