فناوری نوین

مدیرعامل ققنوس اعلام کرد : چالش اصلی کار با فناوری‌های نوین برای برپایی بازارهای نوین آن است که هر لحظه احتمال دگرگونی های اساسی در فرایندها و کاربردهای آنها وجود دارد. سید ولی الله فاطمی اردکان اظهار داشت : در آستانه بزرگترین رویداد سال در حوزه تجارت الکترونیک، ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور – الکامپ