معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت:فناوری های جدید در حوزه بانکی را نباید تهدید تلقی کرد. به گزارش خبرنگار ایبِنا، ناصر حکیمی بعدازظهر امروز (شنبه) و در پنل تخصصی تغییر مرزهای سیاسی کشورهای جهان؛ چالش ها و فرصت ها در ششمین همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا گفت: امروزه پهنای باند تغییرات معناداری در