با صحبت کردن تایپ کنید.

 در حال حاضر وب‌سایت‌ها،خدمات گوناگونی را به کاربران خود ارائه می‌دهد. یکی از موضوعاتی که دانش آموزان ، دانشجویان ، اساتید و کارمندان همواره درگیر آن هستند، مسئله تایپ مطالبشان است.اولین چیزی که در هنگام تایپ ذهن کاربر را درگیر می‌کند وقت‌گیر بودن است .  گاهی ممکن است یک مطلبی  به فکر کاربر جهت تایپ