مسترکارت اعلام کرد که از طریق API خودش امکان دسترسی به فناوری زنجیره بلوک را فراهم خواهد کرد. در ابتدا از این فناوری فقط برای انجام تراکنش‌های B2B، به‌ویژه انجام پرداخت‌های برون مرزی، استفاده خواهد شد. مسترکارت تنها شرکتی نیست که به حوزه زنجیره بلوک علاقه دارد؛ این شرکت با گوگل، اووراستوک، سیتی و گلدمن

مسترکارت باهمکاری با سامسونگ پرداخت‌ها را وارد اینترنت اشیا می‌کند، پیش‌ازاین سامسونگ یخچال هوشمندرا ساخته است. البته این شرکت همکاری با کوین را هم شروع کرده است؛ بله همان کوین. پیشنهادهای اینترنت اشیای مسترکارت مژده از چیزی می‌دهد که ما انتظار داریم سال پرکاری در اینترنت اشیا سال برای اقتصاد فناوری باشد. مسترکارت نام مشارکت