استراتژی CRM (مدیریت ارتباط با مشتری) مناسب، می تواند احتمال موفقیت هر سازمانی را در انطباق با اهداف بازاریابی، فروش و تجربه مشتری افزایش دهد. با این وجود بانک‌ها و شرکتهای خدمات مالی هنگام پیاده سازی CRM باید چندین ملاحظه را در نظر داشته باشند. امروزه، در صنعت خدمات مالی و بانکداری، مشتری دارای گزینه‌های انتخابی