بانکداری باز، در اصل یک زیرساخت با API به‌صورت باز (OPEN SOURCE) و یک فروشگاه برنامه‌های کاربردی است که به بانک‌ها و مؤسسات مالی اجازه می‌دهد که به‌صورت امن و سریع و با همکاری مؤسسات سوم و دیگر توسعه‌دهندگان نرم‌افزار، قدرت ارائه محصولات دیجیتالی خود را افزایش دهند.  بانکداران سوئیسی هیچ تمایلی به استفاده از