شرکت سپهرنت ایرانیان

شرکت سپهرنت ایرانیان به نمایندگی از موسسه اعتباری نور به جمع میزبانان ققنوس ملحق شد. شبکه ققنوس، یک پلتفرم بر مبنای فناوری دفتر کل توزیع‌شده است که متشکل از میزبان های غیرمتمرکز آن است. این میزبانها به عنوان اعضای بنیاد ققنوس، این شبکه را به صورت غیرمتمرکز اداره می­نمایند. شبکه ققنوس به شخص (حقیقی یا