در سال ۲۰۱۷ و در پنجاه سالگی صنعت خودپرداز، تعداد دستگاه‌های نصب‌شده در سراسر دنیا به ۳/۲۸ میلیون رسید و پیش‌بینی می‌شود که تعداد نصب این دستگاه‌ها طی سال‌های آتی کاهش خواهد یافت. براساس آمار و ارقام منتشرشده از Global ATM Market، تا پایان سال ۲۰۲۳، تعداد دستگاه‌های خودپرداز نصب شده در دنیا با کاهش