از این‌که بین کارت‌های اعتباری تان بگردید خسته شده‌اید، کارت‌های مختلفی در کیفتان دارید؟ اگر این‌طور است، شما به‌احتمال‌زیاد ازجمله افرادی هستید که از پلاستک خوشتان خواهد آمد.    این یک دستگاه الکترونیکی کارتی جدید است که می‌تواند اطلاعات بیست کارت را به‌صورت یکجا در خود ذخیره کند. شما کافی است که کارت موردنظر را