اگرچه میزان استفاده از این سرویس بانک‌ها طی ماه اخیر افزایش یافته اما در مقایسه با سایر خدمات الکترونیک بانکی این سیستم چندان پر طرفدار نبوده است. گذشت آن زمان که یک خط تلفن همراه برای خریداران بیش از یک میلیون تومان آب می‌خورد. امروز با 5 هزار تومان می‌توانید صاحب یک خط تلفن همراه