بانک بریتانیایی

بانک بریتانیایی نت‌وست (NatWest) با استفاده از فناوری بیومتریک دورن کارتی به مشتریانش این امکان را می‌دهد تا با استفاده از اثر انگشت خود تراکنش‌های انجام‌شده روی پایانه‌های فروش را تایید کنند. در حال حاضر این بانک برای تست و بررسی این کارت‌ها در مقیاس کوچک و برای ۲۰۰ نفر از مشتریانشان با شرکت‌های جمالتو،