جایگاه تکنولوژی در صنعت بانکداری

/ / اخبار عمومی
جایگاه تکنولوژی در صنعت بانکداری

ظهور دستگاه‌های دیجیتالی جدید، اکنون فناوری در چشم‌انداز اصلی مؤسسات ارائه‌کننده خدمات مالی، جایگاه مهمی دارد.

 امروزه بانک داران آمریکایی درباره چه چیزی حرف می‌زنند؟ در کل به دلیل احتیاط و محافظه کاری نوعی خوش بینی در بازار بانکی این کشور وجود دارد. همراه تغییر انتظارات مشتری و رفتارهایش، قوانین بیشتر، کاهش درآمدها و افزایش فشار از سوی رقبای جدید، سبب شده‌اند بانک داران با چالش روبرو شوند. بانک داران در صنعتی که نسبت به ۱۰ سال قبل بسیار متفاوت تر شده است، شاهد فرصتی دیگر هستند زیرا درهایی برای خطوط تجاری جدید و استفاده از فناوری‌های کارآمدتر باز شده است.

 بانک داران هوشمند مانند همیشه از هر ابزاری که در دسترسشان باشد استفاده می‌کنند تا به سطح جدیدی از سرویس خدمات و رضایت مشتری دست یابند که انگیزه آن محصولات جدیدی است که به سودآوری و رشد بیشتر منتهی می‌شود. آن‌ها به طور غریزی می‌دانند در بازار امروز، فناوری باید بخشی از هرگونه عملیات باشد.

 همه می‌دانند رقیبی که برای تجدید سیستم‌های کهنه خود به کندی عمل می‌کند یا دسترسی را در همه زمان‌ها و مکان‌ها به خدمات مالی را دیر فراهم می‌کند در نهایت شاهد کاهش سهمش در بازار و از بین رفتن اعتبارش میان مشتریان کنونی‌اش می‌شود. سیستم‌های قدیمی به تدریج خودبه‌خود جلوی رشد را می‌گیرند و تجدید سیستم‌ها نیز به فرایندی سخت و طولانی تبدیل می‌شود.

در این فرضیه تا حدودی واقعیت نهفته است که هر چقدر مشتریان، کمتر با بانک داران تماس داشته باشند؛ بیشتر از آن‌ها خوششان می‌آید. هرچند بانکداری شعبه مدار به این زودی از بین نمی رود اما هرکسی که چند سالی در این صنعت فعالیت کرده باشد؛ شاهد تغییری عظیم و جایگزین شدن روش‌های بسیار مناسب است مانند به حساب واریز کردن چک با استفاده از تلفن همراه (این امر می‌تواند در افزایش سهم بازار بانک موثر باشد)، ترویج محصولات اضافی و ایجاد راهی برای بالا رفتن وفاداری مشتریان.

یک استراتژی موفق فناوری مشتریان را راضی می‌کند و هم زمان ساختار زیربنا را قدرتمند تر می‌کند و فرایندها را موثرتر انجام می‌دهد. 

به عنوان مثال اکنون که بیش از نصف جمعیت آمریکا صاحب تلفن هوشمند هستند تعجبی ندارد که فناوری موبایل شیوه زندگی ما و مدیریت سرمایه‌هایمان را تغییر داده است. قابلیت ایجاد حساب بانکی، انتقال سرمایه، کنترل تراز حساب و پرداخت صورتحساب‌ها، اکنون به سادگی انجام می‌شود و مشتریان خواهان همین خدمات موبایل بنکینگ هستند.

منبع: https://www.shaparak.ir