اطلاعات بانکی را در گوشی تلفن همراه ثبت ننمایید.

/ / اخبار عمومی
بانکداری در موبایل

سرهنگ زحمتکش رئیس پلیس فتا استان کرمانشاه بیان داشت: پیرو شکایت فردی مبنی بر برداشت وجه از حساب به صورت غیر مجاز ﻤﺄمورین اقدامات خود را آغاز نمودند. پس از بررسی‌های اولیه و اظهارات شاکیه مشخص گردید که متهم رمز دوم حساب را از داخل تلفن همراه ایشان زمانیکه آن را جهت تعمیر به مرکز خدماتی تحویل نموده استخراج و اقدام به سرقت از حساب شاکیه نموده است. طی عملیاتی متهم اصلی شناسایی و دستگیر شد.
سرهنگ زحمتکش در ادامه افزود: مراقب اسرار ثبت شده در گوشی‌های تلفن همراه تان باشید و حتی الامکان اطلاعات بانکی و تصاویر و فیلم‌های شخصی خود را داخل آنها ثبت ننمایید و به هنگام نیاز به تعمیر، قبل از ارائه آن به مراکز خدماتی اطلاعات آن را حذف نموده و حافظه جانبی را نزد خود نگهدارید.

منبع: https://www.cyberpolice.ir