کاربردهای هوش تجاری(Business Intelligence) در صنعت بانکداری

/ / اخبار عمومی
کاربردهای هوش تجاری(Business Intelligence) در صنعت بانکداری

هوش تجاری ابزاري است که به شناسایی هوشمندانه داده‌هاي اطلاعاتی، تجمیع آنها و تحلیل چند بعدي داده‌ها که از منابع مختلف به دست آمده می پردازدو نیازهای اطلاعاتی و مدیریتی را در زمینه تصمیم‌سازی برطرف می‌کند.برای بسیاری از بانک ها و موسسات مالی، مدیریت موثر مشتریان در سطح شعب عامل حیاتی برای موفقیت است. در این مقاله کاربردهای مختلف هوش تجاری را در زمینه بانکداری بررسی خواهیم کرد.

• محاسبه درآمد و زیان وام ها بر اساس سطح و میزان حسابها
• طبقه بندی مشتریان (Segmentation) با هدف شناسایی مشتریان پر سود و کم سود
• گزارشگیری و تحلیل به تفکیک نوع حساب، طبقه مشتری، شعبه، نوع خدمات، زمان و …
• تحلیل ریزش مشتریان (Churn Analysis) به تفکیک طبقه مشتری
• افزایش فروش برای مشتریان پر سود و کاهش هزینه ها برای مشتریان کم سود
• بهبود ارائه خدمات و پشتیبانی به مشتریان و در نتیجه افزایش وفاداری مشتریان
• شناسایی رفتار معاملات شامل رفتار مشتری، الگوی پرداخت و معاملات
• حذف بار ترافیکی گزارش های تحلیلی از روی سیستم های عملیاتی بانک
• تشخیص تقلب
• تجهیز مدیران شعب به ابزار تحلیلی برای پیمایش در کلیه داده‌ها از بیرونی‍‌ترین سطح به سطوح درونی( drill-down)
• فراهم کردن بستر تحلیلی-نظارتی بر هزینه های مربوط به شعب
• مدیریت ریسک
داده کاوی و کشف روندهای پنهان در داده‌ها
• پیگیری سوء استفاده‌های مالی و كشف و ردیابی كلاهبرداری و تقلب و پولشویی
• بازاریابی
• بررسی اعتبارات اسنادی جهت کاهش اتلاف اعتبار
• مبادلات اوراق بهادار

هوش تجاری توانسته است با ارائه راهکارهای مختلف در زمینه بانکداری و انعطاف‌پذیری بالا  جایگاه منحصر به فردی را در صنعت بانکداری به دست بیاورد.پیشبینی می‌شود بکارگیری این تکنولوژی در این صنعت در آینده ببه صورت فزاینده‌ای توسعه پیدا کند.

منبع: https://qlikiran.com/