مرجع تحلیلی ترویجی بانکداری دیجیتالی: فین تک (FinTech) یا فناوری مالی به معنای کاربرد نوآورانه فناوری در ارائه خدمات مالی و مخفف عبارت Financial technology است و به طور کلی به بهبود انواع خدمات مالی مثل بانکداری، پرداخت، بیمه و موارد دیگر با کمک فناوری به ویژه فناوری‌های ارتباطی اشاره می‌کند.  تکامل فین‌تک به پیشرفت