یکی از مدیران متخصص حوزه فین‌تک(FinTech ) می‌گوید حدود سه سال در حوزه فین‌تک کار کردم و فراز و نشیب‌های مختلفی را در این زمینه تجربه کردم. این صنعت، با وجور قانون‌گذاری‌های دست و پاگیر هنوز هم به رشد خود ادامه می‌دهد. در سال 2017 در یک کنفرانس در مالزی شرکت کردم.یکی از سخنرانان درباره تک‌فین(TechFin)