گروه بانک و بیمه: اصغر شمس نظری مشاور مدیرعامل و سرپرست مدیریت روابط عمومی بانک سینا در یادداشت پیش رو که «مزایای بانکداری الکترونیک برای موسسه و مشتریان» عنوان دارد، آورده است: بدون شک امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات جزء لاینفک و ناگسستنی از ملزومات توسعه هر کشوری است و میلیون‌ها سایت با ارائه انبوهی از محصولات