هوش تجاری(BI) مدت‌هاست که از یک کلمه کلیدی در صنعت به یک ضرورت در سازمان‌ها در حوزه‌های مختلف تبدیل شده است. توانایی تشخیص داده‌های اطلاعاتی کلیدی در سازمان یا صنایع شما به صورت هم‌زمان، مهم‌ترین عامل در به روز‌‌‌رسانی سازمان در شرایط در حال تغییر تجارت این روزهاست. شما می‌توانید به سرعت و بدون هیچ