آنچه که انسان را از سایر مخلوقات دیگر متمایز می‌کند، ذهن کنجکاو اوست.حس کنجکاوی در مورد چگونگی انجام کارها و خلاقیت برای ارائه راهکارهای جدید برای جامعه بشری امری ذاتیست.دنیایی بهتر و امن‌تر، دغدغه فکری همیشگی بشر بوده است.اینترنت به دلیل امکان اتصال از تمام نقاط دنیا، نقش اصلی را در این حوزه ایفا کرده