سامانه چک الکترونیک یک سامانه حاکمیتی و متمرکز است که با استفاده از سامانه‌های صیاد، چکاوک و زیرساخت‌های اعتبار سنجی بانک مرکزی فعالیت می‌کند.دو ابزار کلیدی چک‌های الکترونیک را داده پیام و امضاء الکترونیک تشکیل می‌دهند. به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در روز ۲۴ اردیبهشت ماه مستند پیش نویس