بانکداری-مدرن

رامبد ثابت‌راد:بانکداری الکترونیک، تجارت الکترونیک و … واژه‌هایی هستند که از دهه گذشته در اقتصاد ایران رواج یافته‌اند. اما باید دقت نمود آیا آن چیزی که ما بانکداری الکترونیک می‌نامیم واقعا با تعاریف جهانی مطابقت دارد یا همان سیستم بانکداری سنتی و قدیمی، مدرنیزه شده است؟ بانکداری الکترونیک چیست؟ بانکداری الکترونیک نوع جدیدی از بانکداری

 به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، امیرحسین داودیان درباره چگونگی حل مشکل درآمدی بانک‌ها و صنعت پرداخت با اصلاح روش‌های کسب و کار گفت: در حال حاضر در صنعت پرداخت درآمد ما قرضی است یعنی کسی که از ما خدمت می گیرد اگر تمایل داشت پول ما را می دهد اگر نه هم